Issue Obsah, Volume 40, 1940 (Sborník věd právních a státních)