Issue Obsah, Volume 41, 1941 (Sborník věd právních a státních)