SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVaněček, Václav
dcdateaccessioned2021-05-24T15:50:36Z
dcdateavailable2021-05-24T15:50:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29426
dclanguagecze
dcsubjectczeKonrád II. Ota, český kníže, moravský markrabě, asi 1140-1191
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmiddle ages
dcsubjectengsources of law
dctitleczeGlossy k t.zv. Statutům Konrádovým
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/41-1941-2/#1
dcdescriptionpagination105-159
dcdescriptionpdfpagerange1-55