Issue 3, Volume 42, 1942 (Sborník věd právních a státních)