page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-08-11T11:26:54Z
dcdateavailable2021-08-11T11:26:54Z
dcdateissued1920
dcidentifier000291305
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29607
dcformatextent80 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku českých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeochranná opatření
dcsubjectczestát a právo -- dějiny -- 20. století
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczetrestní právo hmotné
dcsubjectczeČeskoslovensko -- 1919-1939
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengsubstantive criminal law
dcsubjectengCzechoslovakia -- 1919-1939
dctitleczeNástin přednášek o trestním právu hmotném
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN