page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-08-11T11:30:40Z
dcdateavailable2021-08-11T11:30:40Z
dcdateissued1921
dcidentifier000292933
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29611
dcformatextent23 s.
dclanguagecze
dcpublisherMinisterstvo školství a "Všehrd"
dcsubjectczedědické právo -- Česko
dcsubjectczedějiny
dcsubjectenghistory
dcsubjectenginheritance and succession
dctitleczeO zvolené posloupnosti v českém právu zemském
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN