SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJireček, Hermenegild
dcdateaccessioned2021-08-11T11:41:22Z
dcdateavailable2021-08-11T11:41:22Z
dcdateissued1903
dcidentifier000299982
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29615
dcformatextentviii, 528 s.
dclanguagecze
dcpublisherH. Jireček
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeprávníci
dcsubjectczeprávní dějiny -- 9.-19. století
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczestát a právo -- dějiny -- 9.-19. století
dcsubjectczeČechy (Česko)
dcsubjectczeMorava (Česko)
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglawyers
dcsubjectenglaw
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengBohemia (Czechia)
dcsubjectengMoravia (Czechia)
dctitleczePrávnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN