page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2021-08-11T11:57:56Z
dcdateavailable2021-08-11T11:57:56Z
dcdateissued1946
dcidentifier000305759
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29619
dcformatextent235 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávník
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectengbonds
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengRoman law
dctitleczeŘímské právo obligační. Část I.-II.
dctyperimske-pravo
dctermsspatialBrno
dcdescriptionedition2. nezm. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN