page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorKallab, Jaroslav
dccontributoreditorHerrnritt, Vilém
dcdateaccessioned2021-08-11T12:10:03Z
dcdateavailable2021-08-11T12:10:03Z
dcdateissued1931
dcidentifier000314168
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29623
dcformatextentxv, 1134 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Československého Kompasu
dcsubjectczeamnestie
dcsubjectczemladiství
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectczevojenské soudy
dcsubjectczeČesko
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministration of criminal justice
dcsubjectengamnesty
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengjuveniles
dcsubjectengmilitary courts
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectengreparations
dcsubjectengCzechia
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeTrestní řád československý a předpisy jej doplňující platné v Čechách a v zemi moravskoslezské
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition2. přeprac. a rozmn. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN