page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStupecký, Josef
dcdateaccessioned2021-08-23T12:41:16Z
dcdateavailable2021-08-23T12:41:16Z
dcdateissued1904
dcidentifier000536022
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29731
dcformatextent102 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczekodifikace práva
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcodification of law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczePříspěvky o českých překladech pořízených v souvislosti s kodifikací rakouského práva civilního
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN