page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStupecký, Josef
dcdateaccessioned2021-08-23T12:49:44Z
dcdateavailable2021-08-23T12:49:44Z
dcdateissued1906
dcidentifier000561301
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29739
dcformatextent78 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem vlastním
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmunicipal law
dctitleczePořízení návrhu k provinciálním statutům království českého v l. 1805-1808
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN