SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHermann-Otavský, Karel
dcdateaccessioned2021-08-23T12:57:05Z
dcdateavailable2021-08-23T12:57:05Z
dcdateissued1925
dcidentifier000576822
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29747
dcformatextent128 s.
dclanguagecze
dcpublisherVšehrd
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeobchodní smlouvy
dcsubjectczeobchodní zákoník
dcsubjectczeobchod
dcsubjectengcommerce
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengsecurities
dcsubjectengtrade agreements
dctitleczeO obchodech podle čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN