SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMilota, Albert
dcdateaccessioned2021-08-23T13:00:46Z
dcdateavailable2021-08-23T13:00:46Z
dcdateissued[1919]
dcidentifier000581108
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29751
dcformatextent116 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Karla Beníška
dcsubjectczepodmíněné odsouzení
dcsubjectczepodmíněné propuštění
dcsubjectengconditional discharge
dcsubjectengsuspended sentence
dctitleczePodmíněné odsouzení a propuštění : (Výklad zákona)
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Plzni
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN