Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2030-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHora, Václav
dcdateaccessioned2021-08-24T07:42:22Z
dcdateavailable2021-08-24T07:42:22Z
dcdateissued1932
dcidentifier000334566
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29779
dcformatextent102 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczekonkurz a vyrovnání
dcsubjectczekonkurzní a vyrovnací řízení
dcsubjectczekonkurzní podstata
dcsubjectengbankruptcy and composition proceedings
dcsubjectengbankruptcy and composition
dcsubjectengbankruptcy estate
dctitleczeZáklady přednášek o konkursním a vyrovnacím řízení
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2030-01-01