page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-08-25T13:33:23Z
dcdateavailable2021-08-25T13:33:23Z
dcdateissued1921
dcidentifier000308681
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29859
dcformatextentv, 374 s.
dclanguagecze
dcpublisherBarvič & Novotný
dcsubjectczedomovské právo
dcsubjectczenárodnostní menšiny
dcsubjectczeobčanská práva
dcsubjectczeobčanská svoboda
dcsubjectczeprezident republiky
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczestátní území
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczevládní formy
dcsubjectczevolební systémy
dcsubjectczevýkonná moc
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengcivil liberty
dcsubjectengcivil rights
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengelectoral systems
dcsubjectengexecutive power
dcsubjectenglegislation
dcsubjectengnational minorities
dcsubjectengpresidency
dcsubjectengright of settlement
dcsubjectengsystem of government
dcsubjectengterritories of a state
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSoustava československého práva státního
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01