SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDominik, Rudolf
dcdateaccessioned2021-09-30T07:12:48Z
dcdateavailable2021-09-30T07:12:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29919
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k první hlavě osnovy nového občanského zákoníka
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/14-1936-1/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination65-72
dcdescriptionpdfpagerange1-8