Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSuchánek, Stanislav
dccontributorauthorKučera, Miloš
dcdateaccessioned2021-10-07T08:22:36Z
dcdateavailable2021-10-07T08:22:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29931
dclanguagecze
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczesoudní poplatky
dctitleczeGlosy a aktuality - Budoucnost a význam veřejného práva ; Zahájení rozepře a zahájení právní věci ; Ručí advokát za soudní poplatky při částečném udělení práva chudých?
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-2/#2
dcdateembargoend2050-01-01
dcdescriptionpagination65-68
dcdescriptionpdfpagerange1-4