SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovotný, Jan Maria
dccontributorauthorKučera, Miloš
dccontributorauthorScheinpflug, Karel
dcdateaccessioned2021-10-07T09:48:23Z
dcdateavailable2021-10-07T09:48:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29945
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Univ. prof. JUDr. Vilém Funk ; Byl § 6 odst. 1 alimentačního zákona zrušen ustanovením §6, odst. 3 nař. o zabavení mzdy? ; Copyright by ; Poplatnost listiny vzniká jen, je-li smlouva právně účinná
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-3/#4
dcdescriptionpagination102-110
dcdescriptionpdfpagerange1-9