page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMašek, František
dcdateaccessioned2021-11-23T09:52:16Z
dcdateavailable2021-11-23T09:52:16Z
dcdateissued1948
dcidentifier000298236
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30039
dcformatextent223 s., [19] l. obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ministerstva financí
dcsubjectczekatastr nemovitostí
dcsubjectczepozemkový katastr
dcsubjectczepozemky
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcadastres
dcsubjectengland cadastres
dcsubjectengenvironmental law
dcsubjectengland
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePozemkový katastr : soupis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01