Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2027-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWeyr, František
dccontributoreditorNeubauer, Zdeněk
dcdateaccessioned2021-11-23T12:14:50Z
dcdateavailable2021-11-23T12:14:50Z
dcdateissued1931
dcidentifier000315589
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30063
dcformatextent180 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Orbis
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeÚstavní listina Československé republiky : její znění s poznámkami
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2027-01-01