Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2027-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dcdateaccessioned2021-11-23T14:17:25Z
dcdateavailable2021-11-23T14:17:25Z
dcdateissued1927
dcidentifier000523922
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30071
dcformatextentviii, 291 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczenemocenské pojištění
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczeinvalidní důchody
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengsickness insurance
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengdisability pensions
dctitleczeSociální pojištění po stránce procesní : řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československém
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2027-01-01