Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2034-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBudník, Josef
dcdateaccessioned2021-11-23T14:23:15Z
dcdateavailable2021-11-23T14:23:15Z
dcdateissued1939
dcidentifier000622459
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30075
dcformatextentxiii, 132 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Orbis
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengcontract law
dctitleczeZásada smluvní věrnosti v mezinárodním právu : (Příspěvek k otázce důvodu platnosti mezinárodního práva)
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2034-01-01