page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStupecký, Josef
dcdateaccessioned2021-12-06T13:19:16Z
dcdateavailable2021-12-06T13:19:16Z
dcdateissued1889
dcidentifier000526148
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30339
dcformatextent39 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeslužebnosti
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengservitudes
dctitleczeSlužebnosti dle rakouského práva občanského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN