page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrdina, Josef
dcdateaccessioned2021-12-07T08:09:08Z
dcdateavailable2021-12-07T08:09:08Z
dcdateissued1921
dcidentifier000596408
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30355
dcformatextent111 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengwater law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeVodní koncese
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN