Abstract(s)

Obsah: I. O subjektech práva a osobách; II: Věcné právo; III. Rodinné právo; IV. Obligační právo; V. Dědické právo; VI. Žaloby

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRein, Wilhelm
dcdateaccessioned2021-12-07T13:32:38Z
dcdateavailable2021-12-07T13:32:38Z
dcdateissued1858
dcidentifier000534351
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30423
dcdescriptionabstractczeObsah: I. O subjektech práva a osobách; II: Věcné právo; III. Rodinné právo; IV. Obligační právo; V. Dědické právo; VI. Žaloby
dcformatextentxiv, 978 s.
dclanguageger
dcpublisherFriedrich Fleischer
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengprivate law
dctitlegerDas Privatrecht und der Civilprocess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinianus : ein Hülfsbuch zur erklärung der classiker und der Rechtsquellen für Philologen und angehende Juristen
dctitlealternativeczeSoukromé právo a civilní proces Římanů od nejstarších dob až do Justiniána. Pomocná kniha k vysvětlení klasických děl a právních pramenů pro filology a začínající právníky
dctyperimske-pravo
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN