page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMandry, Gustav
dcdateaccessioned2021-12-08T14:34:20Z
dcdateavailable2021-12-08T14:34:20Z
dcdateissued1871
dcidentifier000533467
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30483
dcformatextentxvii, 524 s.
dclanguageger
dcpublisherH. Laupp'schen Buchhandlung
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengmarriage law
dctitlegerDas gemeine Familiengüterrecht mit Ausschluss des ehelichen Güterrechtes. Erster Band
dctitlealternativeczeObecné rodinné majetkové právo s vyloučením manželského majetkového práva. První svazek
dctyperimske-pravo
dctermsspatialTübingen
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN