SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Josef
dccontributorauthorBrož, Josef
dcdateaccessioned2021-12-09T09:31:54Z
dcdateavailable2021-12-09T09:31:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30506
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - K článku "Je možný rekurs proti usnesení o přisouzení nákladů sporů, když žalobní žádost omezen byla za zřízení první stolice na útraty sporu?" - Přiznání k přímým daním ; Zmírnění německého transferového moratoria
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-5/#7
dcdescriptionpagination163-168
dcdescriptionpdfpagerange1-6