SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOswald, František
dcdateaccessioned2021-12-09T09:31:54Z
dcdateavailable2021-12-09T09:31:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30507
dclanguagecze
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNová ustanovení o ručení podle daňové novely č. 226/1936 a nař. č. 15/1937
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-5/#4
dcdescriptionpagination147-153
dcdescriptionpdfpagerange1-7