SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-12-09T09:31:54Z
dcdateavailable2021-12-09T09:31:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30508
dclanguagecze
dctitleczePo časopisech - Profesorský sbor právnické fakulty Karlovy university o osnově zákon o obchodně hospodářských konsulentech ; Prodlužitelnost lhůt opravných prostředků v soudním řízení
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-5/#6
dcdescriptionpagination161-162
dcdescriptionpdfpagerange1-2