SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Josef
dcdateaccessioned2021-12-09T09:31:55Z
dcdateavailable2021-12-09T09:31:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30509
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Ručení manželky dle § 1409 obč. z. ; Petit žaloby zástavní nebo obligační? ; Většiny potřebné k přijetí zemědělského vyrovnání ; Ještě CPO a soudnictví ; Nové daňové zákony
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-5/#5
dcdescriptionpagination153-161
dcdescriptionpdfpagerange1-10