SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHanna, Otakar
dcdateaccessioned2021-12-09T11:04:04Z
dcdateavailable2021-12-09T11:04:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30520
dclanguagecze
dcsubjectczebankovnictví
dcsubjectczevklady
dcsubjectczespoření
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengbanking
dcsubjectengbank deposits
dcsubjectengsaving
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávní povaha vkladní knížky vinkulované heslem a její výplata bez udání hesla
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-6/#1
dcdescriptionpagination169-178
dcdescriptionpdfpagerange1-10