SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPochobradský, Jan
dccontributorauthorHora, Jiří
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dcdateaccessioned2021-12-10T08:26:03Z
dcdateavailable2021-12-10T08:26:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30564
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Zrušení vinkulace vkladních knížek a výplata vinkulovaných vkladů za pozůstalostního řízení ; Rozsudek nejvyššího soudu o rušení rozhlasového poslechu ; Různost otcovství dvojčat ; Přípustnost dovolání proti shodným rozsudkům nižších stolic při nízkém punktu
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-9/#4
dcdescriptionpagination275-282
dcdescriptionpdfpagerange1-8