SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dcdateaccessioned2021-12-10T08:26:03Z
dcdateavailable2021-12-10T08:26:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30565
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Cvičení ve zbrani dle § 22 br. z. a národní hospodářství ; Potvrzení soukromých zaměstnavatelů o době a způsobu zaměstnání ; Nahrazovací úroky a úroky z prodlení, jakož i dobropis a poplatek z prodlení ; Ohlašování soudních dražeb k poplatkům
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-9/#6
dcdescriptionpagination286-288
dcdescriptionpdfpagerange1-3