Issue Obsah, Volume 9, 1945 (Právní prakse : měsíčník československých právníků)