Abstract(s)

Kniha obsahuje text této mezinárodní smlouvy v němčině a francouzštině a podává obsáhlý komentář.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWehberg, Hans
dcdateaccessioned2016-08-11T11:56:40Z
dcdateavailable2016-08-11T11:56:40Z
dcdateissued1911
dcidentifier621841
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/308
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje text této mezinárodní smlouvy v němčině a francouzštině a podává obsáhlý komentář.
dcformatextentxi, 185 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)
dcsubjectczemezinárodní smlouvy
dcsubjectczemírové smlouvy -- 1907
dctitlegerKommentar zu dem Haager "Abkommen betreffend die friedliche Erledigung internationaler Streitigkeiten" vom 18. Oktober 1907
dctitlealternativeczeKomentář k Haagské smlouvě o mírovém řešení mezinárodních sporů
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialTübingen
dcdescriptionnoteczeArchiv des öffentlichen Rechts 1. Beilageheft (1911) (CZ-BrMu)000329042
dcrightsopenaccessxi, 185 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN