SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVančo, Miloš
dcdateaccessioned2021-12-17T09:42:22Z
dcdateavailable2021-12-17T09:42:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30716
dclanguageslo
dcsubjectczevymáhání pohledávek
dcsubjectczeuznání a výkon cizích rozhodnutí v občanském soudním řízení
dcsubjectczemezinárodní právo soukromé
dcsubjectczeItálie
dcsubjectengdebt collection
dcsubjectengrecognition and enforcement of foreign civil judgements
dcsubjectengprivate international law
dcsubjectengItaly
dctitlesloVymáhanie pohľadávok proti dlžníkom v Taliansku
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-1/#4
dcdescriptionpagination13-14
dcdescriptionpdfpagerange1-2