SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorN.
dcdateaccessioned2021-12-17T09:44:33Z
dcdateavailable2021-12-17T09:44:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30737
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczemladiství
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengjuvenile
dctitleczePokus o soustavný výklad §15-3 novelly zák. čl. 36 z roku 1908 a zákona o soudech mladistvých čl. 7 z roku 1913
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-2/#3
dcdescriptionpagination43-51
dcdescriptionpdfpagerange1-9