SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorN.
dcdateaccessioned2021-12-17T09:57:10Z
dcdateavailable2021-12-17T09:57:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30754
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczemladiství
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengjuvenile
dctitleczePokus o soustavný výklad §15-34 trestní novelly zák. čl. 36 z roku 1908 a zákona o soudech mladistvých čl. 7 z roku 1913. (Pokračování.)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-3/#2
dcdescriptionpagination74-79
dcdescriptionpdfpagerange1-6