SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKotyza, Jan
dcdateaccessioned2021-12-17T10:05:48Z
dcdateavailable2021-12-17T10:05:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30816
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczepodmíněné odsouzení
dcsubjectczevýkon trestu
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengsuspended sentence
dcsubjectengenforcement of sentence
dctitleczeI disciplinární potrestání může míti po rozumu § 6:4 zák. o podmíněném odsouzení ze dne 17. X. 1919, Č. 562 Sb. Zák. a nař. v zápětí nařízení výkonu trestu podmíněně uloženého, bylo-li vysloveno po prečin nebo přestupek dle trestního zákona
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-6/#6
dcdescriptionpagination183-184
dcdescriptionpdfpagerange1-2