SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPekárek, Bořivoj
dcdateaccessioned2021-12-17T10:17:50Z
dcdateavailable2021-12-17T10:17:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30855
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczepacht
dcsubjectengenvironmental law
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengleasehold
dctitleczeZajištění půdy drobným pachtýřům : (zákon ze dne 27. května 1919, číslo 318 sb. z. a n.)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-8/#4
dcdescriptionpagination237-246
dcdescriptionpdfpagerange1-10