SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-17T10:32:08Z
dcdateavailable2021-12-17T10:32:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30879
dclanguageslo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengadministrative law
dctitlesloPrehľad slovenskej časti rozhodnuti Najvyššieho Správného Súdu Československej Republiky z roku 1923
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/6-1923-1/#4
dcdescriptionpagination25-28
dcdescriptionpdfpagerange1-4