SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPekárek, Bořivoj
dcdateaccessioned2021-12-17T10:48:07Z
dcdateavailable2021-12-17T10:48:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30910
dclanguagecze
dcsubjectczepacht
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectengleasehold
dcsubjectengland law
dcsubjectengcivil law
dctitleczeZajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, číslo 318. sb. z. a n.)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/6-1923-3/#4
dcdescriptionpagination85-89
dcdescriptionpdfpagerange1-5