SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPekárek, Bořivoj
dcdateaccessioned2021-12-17T11:02:06Z
dcdateavailable2021-12-17T11:02:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30928
dclanguagecze
dcsubjectczepacht
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectengleasehold
dcsubjectengland law
dcsubjectengcivil law
dctitleczeZajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, číslo 318. sb. z. a n.) (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravnyObzor/6-1923-4/#8
dcdescriptionpagination125-128
dcdescriptionpdfpagerange1-4