SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-17T11:48:59Z
dcdateavailable2021-12-17T11:48:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31023
dclanguageslo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengadministrative law
dctitlesloPrehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho správného súdu Československej republiky z roku 1923
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-1/#7
dcdescriptionpagination26-33
dcdescriptionpdfpagerange1-8