SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCaha, Jan
dcdateaccessioned2021-12-20T09:28:40Z
dcdateavailable2021-12-20T09:28:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31046
dclanguagecze
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczeRůzné zprávy - K druhému čsl. sjezdu právnickému v Brně
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-2/#7
dcdescriptionpagination95-96
dcdescriptionpdfpagerange1-2