SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-12-20T11:07:49Z
dcdateavailable2021-12-20T11:07:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31133
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczehorní právo
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengenvironmental law
dcsubjectengland law
dcsubjectengmining law
dcsubjectengSlovakia
dctitleczePřehled vývoje horní práva na Slovenska
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-7/#1
dcdescriptionpagination225-228
dcdescriptionpdfpagerange1-4