SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorák, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-12-20T13:16:26Z
dcdateavailable2021-12-20T13:16:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31219
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedržba
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengpossession (law)
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeProblém držby v moderním zákonodárství se zřetelem na právo československé
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-2/#3
dcdescriptionpagination102-132
dcdescriptionpdfpagerange1-31