SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorák, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-12-20T14:15:36Z
dcdateavailable2021-12-20T14:15:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31257
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedržba
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengtenancy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeProblém držby v moderním zákonodárství se zřetelem na právo československé (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-4/#1
dcdescriptionpagination193-206
dcdescriptionpdfpagerange1-14