SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMoys, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-20T14:15:37Z
dcdateavailable2021-12-20T14:15:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31260
dclanguageslo
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší soud
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengj
dctitlesloVýťah z rozhodnutí Najv. súdu R. Č. S. vo veciach trestných
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-4/#4
dcdescriptionpagination248-250
dcdescriptionpdfpagerange1-3