SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHolík, E.
dcdateaccessioned2021-12-20T14:33:13Z
dcdateavailable2021-12-20T14:33:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31274
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczepoplatky
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengfees
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO vztahu poplatnosti právních úkonů a jednání ke zřízení listiny podle poplatkového práva platného v republice Čs. vůbec a při státních dodávkách zvláště, hledíc k zákonu ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z. a. n. (Dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-5/#2
dcdescriptionpagination283-288
dcdescriptionpdfpagerange1-6